kringminnaert.nl

Waarnemingsavonden

Binnen Minnaert is een groep leden actief met het waarnemen van de sterrenhemel. Waarneemavonden vinden plaats op van tevoren geplande zaterdagavonden van 20:00 tot 23:00 en op nog vast te stellen avonden rond Nieuwe Maan. Iedereen die lid is van de Sterrenkundige kring "Minnaert", kan een waarneemavond organiseren en mensen daarvoor uitnodigen. De nog vast te stellen lokaties zullen via de algemene leden mailinggroep bekend worden gemaakt.

Waarneemavonden vinden (meestal) plaats op zaterdagavond van 20:00 tot 23:00. Gedurende een half uur wordt de actuele sterrenhemel besproken. Daarna wordt er waargenomen met de aanwezige of zelf meegebrachte kijkers. Communicatie over alle waarneemavonden vindt voornamelijk plaats via de e-mail. Zo wordt ook uiterlijk om 19:00 op de dag van de waarneemavond via de e-mail doorgegeven of de avond doorgaat of niet.

Dit seizoen zijn er twee activiteiten m.b.t. het waarnemen die georganiseerd worden door de Kring of waaraan de Kring zijn medewerking verleent.

Op 28 oktober 2017 zal de "Sterrenkundige Kring "Minnaert" zijn medenwerking verlenen aan de Nacht van de Nacht in Fort Vechten. Een aantal leden van onze vereniging zal daar staan met enkele grote telescopen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven het heelal van dichterbij te zien. Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen. Hier kunnen ook tickets besteld worden voor de masterclasses die deze avond gegeven worden:
http://www.nachtvandenacht.nl/nieuws/twee-masterclasses-lichtjes-tocht-sterren-kijken-en-silent-disko-fort-vechten/

Op 24 maart 2018 wordt er een waarneemavond gehouden op Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh. Dit is een avond om waarneemervaring uit te wisselen of op te doen en uiteraard te gaan waarnemen. Deze avond  gaat ook bij bewolkt weer door. Meer informatie volgt nog.

 Alle leden van de Sterrenkundige kring "Minnaert, die geinteresseerd zijn kunnen deelnemen aan waarneem activiteiten. Aankondigingen van waarneemavonden wordt gedaan via de algemene mailing list van de Kring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de waarneem coordinator via waarnemen[at]kringminnaert.nl.