kringminnaert.nl

WAARNEMEN

Binnen Minnaert is een groep leden actief met het waarnemen van de sterrenhemel. Waarneemavonden vinden plaats op initiatief van de leden, meestal van 20:00 tot 23:00, meestal rond Nieuwe Maan. Iedereen die lid is van de Sterrenkundige kring "Minnaert", kan een waarneemavond organiseren en mensen daarvoor uitnodigen. De nog vast te stellen lokaties zullen via de algemene leden mailinggroep bekend worden gemaakt.Hier vind u een aantal waarneem resultaten.

Waarneemavonden vinden (meestal) plaats op initiatief van de leden, meestal op heldere maanloze nachten vanaf ongeveer 20:00. Houd hiervoor de mail in de gaten. Omdat het weer grillig is kunnen aankondigingen kort voor zo'n avond al gedaan worden.Dit seizoen zijn er wederom activiteiten m.b.t. het waarnemen die georganiseerd worden door de Kring of waaraan de Kring zijn medewerking verleent.

Overige waarneem bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.