kringminnaert.nl

Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde

De Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) is een vereniging die speciaal is opgericht voor jongeren van ongeveer 8 tot 21 jaar. De JWG is inmiddels uitgegroeid tot een grote vereniging binnen de KNVWS met ongeveer eenzelfde structuur. Zij organiseert kampen, landelijke bijeenkomsten, waarnemingsacties en –avonden, etc. Er zijn 10 regionale afdelingen door het hele land, waaronder ook een in Utrecht.

Deze afdeling Utrecht organiseert ongeveer 10 x per jaar een bijeenkomst voor jongeren van 8 tot 14 jaar op de Sonnenborgh. Daar kunt u en/of uw kinderen eens langskomen. Ze vinden plaats op Sonnenborgh - museum & sterrenwacht te Utrecht in de collegezaal op zaterdagmiddagen vanaf 14.00 uur. Kijk voor de juiste data op de website
www.sterrenkunde.nl/jwg/utrecht of mail naar jwg-utrecht@sterrenkunde.nl.