kringminnaert.nl

Excursie

Ieder jaar organizeren we een astronomische excursie. We bezoeken dan een instelling of attractie die gespecialiseerd is op het gebied van astronomie, ruimtevaart of aanverwant. De excursie vindt doorgaans plaats in mei of juni. De excursie van 2019 zal t.z.t. bekend worden gemaakt en op deze site verschijnen.