kringminnaert.nl

Andere activiteiten

Naast de lezingen en de waarnemingsavonden organiseert de Sterrenkundige Kring Minnaert ook andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld excursies. Wanneer deze plaatsvinden wordt t.z.t. aangekondigd.