kringminnaert.nl

LID WORDEN

Als u lid wilt worden meldt u zich dan bij onze secretaris door middel van een e-mail aan de secretaris. Hij zal aangeven welke gegevens we van u nodig hebben om lid te worden. Om lid te kunnen worden dient u akkoord te gaan met omze privacy regels. Deze zijn hier te raadplegen.

U ontvangt dan via de email informatie voor het lopende lezingenseizoen en u wordt opgenomen in onze mailing-list. Het verenigingsjaar van de Kring Minnaert loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie voor dit kalenderjaar bedraagt € 15,- . Als u lid wilt wordt dan verzoeken wij u, dit bedrag over te maken op gironummer NL15 INGB 0000 2559 27 t.n.v. Sterrenkundige Kring Minnaert, onder vermelding: ‘contributie' met hierachter het jaartal.
Indien u de vereniging met een extra bijdrage wilt steunen, dan kunt u dit overmaken op hetzelfde gironummer, onder vermelding van ’donatie’.

Privacy van onze leden is belangrijk voor ons. Hoe we omgaan met uw gegevens kun u lezen in het Privacy verklaring