kringminnaert.nl

Lezingenprogramma

Een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging is het organiseren van maandelijkse lezingen op de sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. In het menu hiernaast is daar meer informatie over te vinden.

De lezingen beginnen steeds om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.45 uur. De lezingen worden gehouden in de Collegezaal van Sonnenborgh - museum & sterrenwacht, Zonnenburg 2, 3512 NL Utrecht
Traditiegetrouw worden elk jaar twee lezingen gehouden samen met het Natuurkundig Gezelschap in Utrecht. De locatie voor deze lezingen is meestal zaal 208 (Zonnezaal) van het Minnaertgebouw, De Uithof (te bereiken via de ingang van het Buys Ballot-laboratorium, Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht).

Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom om een lezing bij te wonen. Wie vaker wil komen wordt verzocht om lid te worden.