kringminnaert.nl

Lid worden

Als u lid wilt worden meld u dan aan bij onze secretaris door middel van een e-mail aan de secretaris
U ontvangt dan via de email informatie voor het lopende lezingenseizoen en u wordt opgenomen in onze mailing-list. Het verenigingsjaar van de Kring Minnaert loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie over het kalenderjaar 2019 bedraagt € 15,- . Als u lid wilt wordt dan verzoeken wij u, dit bedrag over te maken op gironummer NL15 INGB 0000 2559 27 t.n.v. Sterrenkundige Kring Minnaert, onder vermelding: ‘contributie 2019’.
Indien u de vereniging met een extra bijdrage wilt steunen, dan kunt u dit overmaken op hetzelfde gironummer, onder vermelding van ’donatie’.