kringminnaert.nl

Jaarverslag 2016

De lezingen

Totaal zijn er in 2016 acht lezingen gehouden, waarvan vijf in de collegezaal, twee op het Terreplein van Sonnenborgh museum & sterrenwacht en één in het Minnaertgebouw. Eén lezing viel uit omdat er geen spreker gevonden kon worden. Het gemiddeld aantal aanwezigen op de zeven avonden en één middag (de lezing op 2 februari uitgezonderd en exclusief bezoekers van het Natuurkundig Gezelschap), hieronder vermeld, was 39 (afgerond). Dit is bijna 30 procent meer(!) dan in 2015 en bovendien een nieuw record!

Datum

Spreker, onderwerp

Locatie

opkomstOpmerkingen
leden

gasten

Totaal


19 januari

De Grand tour

Klaas-Jan Mook

Collegezaal, Sonnenborgh

32

3

35


2 februari

Dr. M. Haverkorn

Het ecosysteem van onze Melkweg

Minnaertgebouw

Zonnezaal~100

In samenwerking met: Het Natuurkundig gezelschap, aantal bezoekers is bij benadering

16 februari


(helaas geen spreker)

22 maart

Andre van der Hoeven

Astrofotografie

Collegezaal, Sonnenborgh

28

2

30


19 april

Zwarte gaten, klein middel en groot

Peter Jonker

Collegezaal, Sonnenborgh

28

4

32


14 mei

De supernova van 1006

Cees de Jager

Terreplein, Sonnenborgh

47

13

60


4 oktober

Galileo Galilei en de ontdekking van de hemel

Frans van Lunteren

Terreplein, Sonnenborgh

38

48*

10**

96

In samenwerking met: Het Natuurkundig gezelschap,

25 oktober

Het nieuwe heelal

Henny Lamers

Collegezaal, Sonnenborgh

38

5

43


22 november

Gewichtig onderzoek

Jack van Loon

Collegezaal, Sonnenborgh

22

1

23


Totaal33

6

39***


*-Leden natuurkundig gezelschap
**-totaal aantal introducees
***-De opkomst van het natuurkundig gezelschap- bij de gezamenlijke lezing is hierin niet meegenomen.


Extra lezing 14 mei door Cees de Jager

Bijzondere aandacht verdient hier de lezing die op 14 mei door Cees de Jager gegeven werd. Het was een inspirerende lezing voor een 60 koppig publiek over de supernova 1006. Uiteraard zat dit inspirerende verhaal vol met anekdotes uit de goede oude tijd! Als sterrenkundige kring zijn we zeer vereerd dat dhr. de Jager geheel belangeloos dit inspirerende verhaal wilde vertellen.


Excursie

Voor de excursie waren 20 aanmeldingen waarvan 1 persoon zich moest afmelden. Er was 1 introducee mee. De excursie vond dit jaar plaats op 11 juni en voerde ons naar het Louwman museum in Den Haas. Doel was een bezoek aan de unieke telescoop collectie van Peter Louwman en het indrukwekkende auto museum. Hierna reden we naar Leiden voor een overheerlijke lunch en bezoek aan de Leidsche sterrenwacht. Hier werden de telescopen bezocht en volgde ook een demonstratie van deze instrumenten. Na een wandeling door de Leidsche hortes reden we terug naar Utrecht waar we tegen 17h30 aankwamen.


Verslag Waarnemen 2016

In 2016 zijn er een aantal oproepen gedaan om te gaan waarnemen. Het blijkt hier dat Frans van Schaik hier voornamelijk het voortouw in genomen heeft, waarvoor dank! Helaas heeft met name het weer en de matige opkomst ervoor gezorgd dat er uiteindelijk weinig in groepsverband is waargenomen.

Wel heeft de Minnaert kring deelgenomen aan een activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht in Fort Vechten. Er waren zo’n zes leden die een (grote) telescoop opgesteld hadden staan. Het was de hele avond helder echter op het moment dat de activiteiten op het fort afgelopen waren en de bezoekers wilde gaan waarnemen trok het dicht waardoor uiteindelijk niet heel vele mensen een blik door de telescoop konden werpen. Niettemin was de belangstelling groot.


Het ledental van Minnaert

Op 31 december 2015 was het ledental 123.
Op 31 december 2016 waren er 104 geregistreerde leden.

Bij deze cijfers dient opgemerkt te worden dat er afgelopen jaar een grote opschoning van het ledenaantal en contributielijst heeft plaatsgevonden waarbij leden met een grote betalingsachterstand uit het ledenbestand gehaald zijn. Verder bleek dat enkele leden overleden waren maar dat dit niet is doorgegeven. Hetzelfde gold voor een aantal opzeggingen die niet goed waren aangekomen.


Bestuur.

Het bestuur heeft op de volgende data vergaderd: 25 april, 6 juni, 28 juni, en 29 september 2016.

In 2016 is Irene Meekes afgetreden als penningmeester en heeft zich uit het bestuur teruggetrokken. Marjolein zwiep is haar opgevolgd als penningmeester. 

Ook liep de termijn voor de voorzitter af. Robert Wielinga heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Hij is tot nieuwe voorzitter gekozen door de leden.

Per 1 mei 2016, bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: R.P. (Robert) Wielinga
Secretaris: F.E.F. (Freek) Slangen
Penningmeester: M.B. (Marjolein) Zwiep
Coördinator waarnemingsavonden: W.L. (Wim) Imbens