kringminnaert.nl

Jaarverslag 2017

De lezingen

Totaal zijn er in 2017 negen bijeenkomsten gehouden, waarvan zes in de collegezaal, twee op het Terreplein van Sonnenborgh museum & sterrenwacht en één in het Koningsberger gebouw. Het gemiddeld aantal aanwezigen op de zeven avonden en één middag (de lezing op 10 januari uitgezonderd en exclusief bezoekers van het Natuurkundig Gezelschap), hieronder vermeld, was 36 (afgerond). Dit is gemiddeld 3 minder dan vorig seizoen.


Datum

Spreker, onderwerp

Locatie

leden

gasten

Totaal

Opmerkingen

10-01-2017

S. de Vet

De planetaire allure van Pluto

Koningsber-ger gebouw~100

I.s.m. Het Natuurkundig gezelschap. Totaal ~100 bezoekers

31-01-2017

C. Dijkstra

Sterrenstof (De oorsprong van materie op Aarde).

Collegezaal, Sonnenborgh

37

1

38


21-02-2017

Rob Smit

De manen van Jupiter

Collegezaal, Sonnenborgh

41

4

45


21-03-2017

Michiel van den Broeke

Kantelpunten in de massabalans van de ijskappen van Groenland en Antarctica?

Collegezaal, Sonnenborgh

29

7

36

Tevens vond de ALV plaats

18-04-2017

Leden voor leden

Exoplaneten, Nubraschijf, La Palma telescoop

Collegezaal, Sonnenborgh

20

1

21

Ledenbijeenkomst

20-05-2017

C. de Jager, Emiel Veldhuis

De steeds veranderende zon, Zelf de zon waarnemen: altijd weer anders!

Terreplein, Sonnenborgh

28

8

36

Extra lezing!

3-10-2017

Govert Schilling

Deining in de ruimtetijd

Terreplein, Sonnenborgh

44

15

59

In samenwerking met: Het Natuurkundig gezelschap, totaal 134 toeschouwers

31-10-2017

Alex Scholten

Kometen en de Rosetta missie

Collegezaal, Sonnenborgh

27

3

30


28-11-2017

Ad Stoffelen

Hoe hard waait het precies in een orkaan

Collegezaal, Sonnenborgh

21

2

23


gemiddeld*31

5

36


*-De opkomst bij de gezamenlijke lezing van 10 januari is hierin niet meegenomen.


Extra lezing 20 mei door Cees de Jager

Bijzondere aandacht verdient hier de lezing die op 20 mei door Cees de Jager gegeven werd. Het was een inspirerende lezing voor een bijna 40 koppig publiek. Uiteraard zat dit inspirerende verhaal over de veranderende zon vol met anekdotes uit de goede oude tijd! Als sterrenkundige kring zijn we zeer vereerd dat dhr. de Jager geheel belangeloos dit inspirerende verhaal wilde vertellen. Verder gaf Emiel Velthuis deze middag een lezing over Zonnewaarneming.


Excursie

De excursie vond dit jaar plaats op 10 juni en voerde ons naar het telescopenpark van de Universiteit van Amsterdam. Na een lezing over radioflitsen en een rondleiding langs de instrumenten, reden we naar Haarlem voor een bezoek aan het Teylers museum. Helaas verhinderde een lange file dat we op tijd waren voor de rondleiding. Gelukkig was er nog wel tijd om het museum zelfstandig te bezoeken. Hierna reden we terug naar Utrecht waar we tegen 17h30 aankwamen. Een groot deel van het gezelschap sloot het seizoen traditiegetrouw af met een bezoek aan de Chinees in Lunetten.


Verslag Waarnemen 2017

In 2017 zijn er een aantal oproepen gedaan om te gaan waarnemen. Het blijkt hier dat Frans van Schaik hier voornamelijk het voortouw in genomen heeft, waarvoor dank! Helaas heeft met name het weer en de matige opkomst ervoor gezorgd dat er uiteindelijk weinig in groepsverband is waargenomen. Wel zijn in de zomermaanden veel leden van onze vereniging naar de Verenigde Staten afgereisd om daar de totale zonsverduistering waar te nemen. Dit is bij vrijwel iedereen een groot succes geworden doordat men bij fraai helder weer deze fraaie verduistering goed kon volgen.


De Minnaert kring heeft deelgenomen aan een activiteit in het kader van de Nacht van de Nacht in Fort Vechten op 28 oktober. Er waren zo’n zes leden die een (grote) telescoop opgesteld hadden staan. Het was de hele avond echter zwaar bewolk en regenachtig waardoor de demonstratie van de telescopen moest plaatsvinden in het grote auditorium van het fort. Niettemin was de belangstelling groot en waren de lezingen van Govert Schilling en Robert van der Wielen zeer de moeite waard.


Het ledental van Minnaert


Op 31 december 2016 was het ledental 104.
Op 31 december 2017 waren er 103 geregistreerde leden.


Bestuur.

Het bestuur heeft in 2017 op de volgende data vergaderd: 4 februari, 14 juni, 20 september en 13 december.

De termijn voor de waarneem coördinator, Wim Imbens liep dit jaar af en hij heeft zich niet verkiesbaar gesteld. We danken Wim voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging!

De termijn voor de secretaris liep af. Freek Slangen heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Hij is herkozen door de leden en blijft het bestuur als secretaris versterken..


Per 1 mei 2017, bestaat het bestuur uit:


Voorzitter: R.P. (Robert) Wielinga
Secretaris: F.E.F. (Freek) Slangen
Penningmeester: M.B. (Marjolein) Zwiep