kringminnaert.nl

CONTACT

Voor meer informatie over de Sterrenkundige Kring Minnaert kunt u een e-mail sturen aan:
info@kringminnaert.nl
U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat / ledenadministratie:

F. G. Cornelis (Frans)
e-mail: secretaris@kringminnaert.nl

Zie de link hieronder voor de huidige samestelling van het bestuur.
Bestuur