kringminnaert.nl

AGENDA

Op deze pagina vindt u de agenda voor het komende seizoen. Naast de lezingen die we organiseren zullen hier ook gezamelijke waarneem activiteiten en de excursie vermeld worden.

Ieder seizoen organiseren we 8 lezingen waarvan 5 in de collegezaal van Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh en 2 in het Koningsbergergebouw in het Utrecht Science park.

De lezingen beginnen steeds om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.45 uur. Ook worden elk jaar twee lezingen gehouden samen met het Natuurkundig Gezelschap in Utrecht. Beide lezingen (begin oktober en begin januari) worden dan gehouden in het Koningsbergergebouw op de Uithof.

Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh: Zonnenburg 2, 3512 NL, Utrecht
Koningsbergergebouw: Budapestlaan 4a-b, 3584 CD, Utrecht.

Door de Corona crisis zijn we helaas genoodzaakt om een en ander aan te passen. Hierdoor vervalt dit jaar de lezing van begin oktober met het Natuurkundig gezelschap en worden de twee overige lezingen in 2020 in aangepaste vorm gegeven. In de loop van het seizoen, en afhankelijk van het verloop van de Corona crisis, zullen we lezingen voor 2021 gaan inplannen. Andere activiteiten zullen t.z.t. aangekondigd worden.

De lezingen zullen plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM en met in achtneming van de gezondheid van onze leden. Hierdoor moeten we een aantal maatregelen nemen om onze lezingen op een veilige manier te kunnen geven. De spelregels zijn daardoor als volgt:

 • In het Terreplein is plaats voor 15 leden. De stoelen staan (ruim) anderhalve meter van elkaar.

 • Voor elke lezing moet men zich aanmelden, informatie hierover zal t.z.t. verstrekt worden.

 • De overige leden die er niet live bij kunnen zijn, kunnen de lezing via een livestream bijwonen.

 • Er is geen pauze en de lezingen duren ongeveer 75 minuten.

 • Men dient zich een kwartier voor de start van de lezing te melden bij de ingang van het Terreplein (beneden bij het park, de niet de gebruikelijke ingang van de sterrenwacht, van daar wordt men door één van de bestuursleden één voor één naar een plaats begeleid.

 • Gedurende de lezing mogen de toehoorders niet van hun plaats komen (om de afstand t.o.v. andere leden te waarborgen Dus ga thuis naar de WC!

 • Alle bezoekers van de lezingen dienen zich aan de Corona richtlijnen van RIVM en overheid te houden waaronder:
  • 1,5 meter afstand houden tot spreker en mede-leden.

  • Niezen in elleboog.

  • Blijf thuis bij klachten.


Programma 2020 - 2021


Dinsdag 6 oktober:
Algemene ledenvergadering: de stukken worden t.z.t. toegestuurd.


Zaterdag 24 oktober:
Nacht van de Nacht (fort Vechten): Geannuleerd i.v.m. Corona..


Dinsdag 27 Oktober 2020: Terreplein
Robert de Jong
Kometen: het onbesmette verleden van het zonnestelsel

In het verleden werden de staarten van plotseling verschijnende kometen gezien als onheilvoorspellers. De lange en imposante komeetstaarten gaven aanleiding voor veel onbegrip. Tegenwoordig overbruggen we die miljoenen kilometers en maken we foto's van de komeetkern met details van enkele decimeters. Dit heeft geleid tot spectaculaire beelden van het landschap van komeetkernen, en heeft met overtuiging vele nieuwe inzichten gebracht in de oorsprong van kometen en van ons zonnestelsel als geheel.

Dinsdag 1 december 2020: Terreplein
Inga Kamp
Het ontstaan van het zonnestelsel

De lezing begint met een historisch overzicht over het vormen van het zonnestelsel en de ontdekking van exoplaneten. Uit het feit dat er nu duizenden exoplaneten gevonden zijn met eigenschappen die niet op ons eigen zonnestelsel lijken, krijgen we een breder beeld van planeetvorming wat niet alleen op ons eigen zonnestelsel gericht is. Inga Kamp laten zien wat we op dit moment denken dat de verschillende stappen in het process van planeetvorming zijn en hoe we ze kunnen waarnemen in gebieden waar nieuwe sterren vormen met behulp van nieuwe waarnemingen bijvoorbeeld met de Atacama Large Millimeter Array en de grote ESO telescopen op Paranal.

Lezingen programma voor begin 2021 wordt nog bekend gemaakt.